หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
วัดเก้าเลี้ยว
ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในชุมชน
ตามรอยเสด็จประพาสต้น
พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
1
2
3
4
5
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
นายธงชัย แผ่วัฒนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
 
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
นายไพศาล นิลสนธิ
ปลัดเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว มอบกระเช้าปีใหม่ [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยวข้ามอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ นายอำเภอเก้าเลี้ยว [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาบรรพตพิสัย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีต [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด19และข้อแนะนำในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
พนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นางอนุสรณ์ ไกรว [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบ [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โดยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว, ผู้จัดการศูนย์การขาย [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
โครงการ ถนนน่ามอง [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จาก นายสมคะเณ การะหงส์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อกา [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว พร้อมใจติดใบฉีดวัค [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 5/ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
การประชุมโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเก้าเ [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
   
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 4/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 116 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำวงย้อนยุค [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 263 
โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะและทอดผ้าป่าขย [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 259 
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ของหมู่ที่ 4 บ้านแหลมยาง [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 277 
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านหาดเสลา [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 191 
โครงการส่งเสริมถนนปลอดถัง หน้าบ้านน่ามอง ไร้ถังขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โด [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 371 
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงินกองท [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 356 
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง ใช้แผนการดำเนินการงานกอง [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 281 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
     
 
 
การชำระภาษี
 
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร 086-989-5029
 
 
     
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ตลาดสดเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันสงกรานต์ ปี [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 197 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรถบุปผาชาติ โครงการวันสงกรานต์ ปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 181 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการวันสงกรานต์ ปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 145 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
   
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
ที่ นว 0023.5/18 การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/17 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว29566 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1267 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost)  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29351 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29495 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29483 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว29435 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว29144 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29316 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/28670 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28562 มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/28650 ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประชาชนในวันหยุดราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว28719 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ของ อปท.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28788 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28787 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/28870 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
 
อบต.พยุหะ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่สิงห์ อบต.ไผ่สิงห์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ อบต.ไผ่สิงห์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.โกรกพระ สำรวจถนนภายในหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ทต.ท่าตะโก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.กลางแดด ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปรีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.กลางแดด องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day วัดบ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว พิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 


ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.เนินกว้าว โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-003 สายแยกทางหลวง 3220 หมู่ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ตากฟ้า จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลต [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่วงก์ จ้างซ่อมเครื่อง CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0042 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่วงก์ ซื้อจัดซื้อชุดกระจกประตูด้านซ้ายพร้อมติดตั้งรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 84-2592 นว. โ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ซื้อจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 2 หลอด สำหรับเครื่ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.นากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วย [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.อ่างทอง จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.วังมหากร จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลวังมหากร หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.วังมหากร จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยปรับเกรดพร้อมบดทับถนนภายในตำบลวังมหากร โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.สร้อยละคร จ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าพาดสายเมนไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยใหญ่ ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ห้วยถั่วใต้ จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.เขากะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่เล่ย์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีล กลุ่มบ้านผู้ใหญ่อี๊ด หมู่ที่ 3 บ้านมอสาม [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ลำพยนต์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองกระเจา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงวัน [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองกระเจา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงวัน [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.พันลาน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ (สารส้ม คลอรีน ปูนขาว) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวด [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.พันลาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๐๒๐ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพ [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉ [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 โดยวิธี [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ภาคเรียนที่ ๒ [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ภาคเรียนที่ ๒ [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ภาคเรียนที่ ๒ [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ภาคเรียนที่ ๒ [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มล.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยแยกศาลจ้าวพ่อหมอ ม. 2 ตำบลเก้าเลี้ยว โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ธ.ค. 2564 ]

   
 
   
 
hello. topic for me thanks (1 ม.ค. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 0  
แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ (10 ส.ค. 2564)    อ่าน 167  ตอบ 1  
การขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 343  ตอบ 3  
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

วัดเก้าเลี้ยว
 
 
     
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
     
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
facebook
ทต.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
 
E-Service
 
 
 
แจ้งการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ชำรุด)
 
 
 
 
แบบแจ้งขอถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะตำบลเก้าเลี้ยว
 
 
 
 
แบบคำร้องขอเพิ่ม / เปลี่ยน / ยกเลิกถังขยะมูลฝอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1,775,097 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เก้าเลี้ยว

facebook
ทต.เก้าเลี้ยว
ทต.เก้าเลี้ยว