หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
 
นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภา ทต.เก้าเลี้ยว
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด   กองคลัง   กองช่าง
 
  ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานกิจการสภา
- งานรัฐพิธี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานธุรการ
  ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
 
  ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
  ฝ่ายการโยธา
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ   กองวิชาการและแผนงาน
 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคล และทะเบียนประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
 
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
 
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่น
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานตราเทศบัญญัติ (ที่มิใช่เรื่องงบประมาณ ประจำปี)
- งานรัฐพิธี (เฉพาะส่วนงานกองวิชาการ และแผนงาน)
- งานธุรการ
   
 
 
 
การชำระภาษี
 
สายตรงปลัด
โทร 086-989-5029
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1,774,938 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10