ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 11 )
78.57%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
7.14%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
7.14%
ตลาดสดเทศบาล ( 1 )
7.14%