หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
     
  วิสัยทัศน์ ทต.เก้าเลี้ยว
  เก้าเลี้ยวเมืองน่าอยู่ เชิดชูประเพณี
  การเกษตรทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา
  เป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
 
  มีโครงข่ายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ
  ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 
เป้าประสงค์
 
  มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน
  มีระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เป้าประสงค์
 
  มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เป้าประสงค์
 
  สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มีการลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอปท. มีแผนรับมือป้องกันและลดความเสี่ยงภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น
 
เป้าประสงค์
 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
  เทศบาลมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
  ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
  ประชาชนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
แจ้งชำระภาษี
 
สายตรงปลัด
โทร 086-989-5029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 17,549,146 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10