หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
     
  วิสัยทัศน์ ทต.เก้าเลี้ยว
  เก้าเลี้ยวเมืองน่าอยู่ เชิดชูประเพณี
  การเกษตรทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา
  เป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
เป้าประสงค์
 
  เส้นทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพียงพอและได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาล
 
 
การชำระภาษี
 
สายตรงปลัด
โทร 086-989-5029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1,866,471 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10