หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
www.kaolieo.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม 056-009-661 ค่ะ
 
 
กระดานสนทนา
 
 
การขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 

สอบถามข้อมูลค่ะ

เขียนโดย   คุณ ม.1

วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 11.50 น. [ IP : 159.192.35.194 ]  
 

รายการตามนี้ครับ

เขียนโดย   คุณ นายช่างโยธา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 11.13 น. [ IP : 159.192.34.96 ]  
 

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตกอสร้างอาคาร
(กรณีพื้นที่อาศัยไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
๑. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)                                                                      
จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแผนผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต                                                                                 จำนวน ๓ ชุด
๓. แบบแปลน แบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ                                                                                     จำนวน ๓ ชุด
๔. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ /ส.ค.๑                                                                                                                จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน                                                                                                จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน                                                                                                             จำนวน ๑ ชุด
๗. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยินยอม
    (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น)                                                                                                                          จำนวน ๑ ชุด
๘. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยินยอม
    (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น)                                                                                                                       จำนวน ๑ ชุด
๙. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบ และรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
     (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)                                                             จำนวน ๑ ชุด
๑๐. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔ ) พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)                                                            จำนวน ๑ ชุด


เขียนโดย   คุณ นายช่างโยธา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 11.25 น. [ IP : 159.192.34.96 ]  
 

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตกอสร้างอาคาร
(กรณีพื้นที่อาศัยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
๑. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)                                                                        
จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแผนผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต                                                                                  จำนวน ๓ ชุด
๓. แบบแปลน แบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ                                                                                       จำนวน ๓ ชุด
๔. รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร                                                                                                                  จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ /ส.ค๑                                                                                                                  จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน                                                                                                 จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน                                                                                                              จำนวน ๑ ชุด
๘. หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)                                                                          จำนวน ๑ ชุด
๙. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยินยอม
     (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น)                                                                                                                         จำนวน ๑ ชุด
๑๐. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยินยอม
      (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น)                                                                                                                     จำนวน ๑ ชุด
๑๑. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)                                                            จำนวน ๑ ชุด
๑๒. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔ ) พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)                                                            จำนวน ๑ ชุด
๑๓. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                                   จำนวน ๑ ชุด
๑๔. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔) พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม    จำนวน ๑ ชุด


เขียนโดย   คุณ นายช่างโยธา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 11.27 น. [ IP : 159.192.34.96 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-2082830
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5600-9661 โทรสาร : 0-5600-9506
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 1,775,832 เริ่มนับ 28 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10